Pre školy

Prečo naše služby?

Ako vyzerá WOW English Week na škole? 

Počas anglického týždňa na škole lektor strávi s deťmi 20 hodín podľa pripraveného rozvrhu školy. Lektor s deťmi pracuje podľa vopred pripravených tém v spolupráci so školou. Ide hlavne o precvičenie komunikácie cez hry a aktivity, ktoré deti motivujú. Deti si majú možnosť v praxi precvičiť to, čo sa už naučili v škole. Spolupracujeme s týmito školami: ZŠ Modranka, ZŠ Voderady, ZŠ Jaslovské Bohunice, ZŠ Hlohovec, ZŠ Leopoldov, ZŠ Trstín, ZŠ Brestovany a ďalšie.

Ako vyzerá vstup do výučby na škole? 

Pri vstupoch do výučby lektor pracuje s deťmi na pravidelnej báze – 1x alebo 2 x mesačne. Lektor je súčasťou hodín angličtiny na škole počas vyučovania v spolupráci s učiteľom pracujú podľa školského vzdelávacieho programu, kde anglický lektor podporuje u detí komunikáciu a správnu znalosť jazyka. Lektor využíva metódu CLIL a zahŕňa do výučby praktickú stránku jazyka. Dobré skúsenosti so vstupmi do výučby majú ZŠ Dolné Orešany, ZŠ Voderady a ZŠ Zavar.

Ako vyzerá WOW English krúžok alebo krúžok vzdelávania s LEGO na škole? 

V poobedných hodinách počas družiny na mnohých školách lektori prichádzajú do školy, kde v družine realizujeme krúžky angličtiny a krúžky LEGO na základe záujmu rodičov a detí. Krúžok otvárame od 8 detí. 

Cez leto boli naši lektori na viacerých táboroch, ktoré sa uskutočnili na základných školách, ako napríklad ZŠ Hlohovec.

Výhodou týchto táborov je, že deti fungujú v známom prostredí a vieme zrealizovať aj tábor s väčším počtom detí. Ak škola organizuje svoj tábor, našim programom vieme deťom spríjemniť celý deň, či dokonca týždeň v rámci tábora. 

V prípade, že ste škola a mali by ste o túto službu záujem, pripravíme vám cenovú ponuku s celým konceptom WOW tábora s anglickými lektormi a vzdelávaním s LEGO kockami. Stačí nás kontaktovať na hello@fabricka.sk alebo na 0911 667 272.

Anglické týždne, výučba na školách, či poobedné krúžky 

Anglické týždne lebo WOW English Weeks organizujeme na základných školách už tretí rok, pričom si ich pochvaľujú deti, rodičioa i samotní učitelia. Vždy vopred pripravíme scenár anglického týždňa, vráatane náplne, aktivít a celkovej organizácie, ktorý odprezentujeme vedeniu školy. Po odsúhlasení sa anglickí lektori si pripravia vyučovacie hodiny tak, aby vedeli zaujať deti a zábavným spôsobom ich vtiahnuť do komunikácie v anglickom jazyku. Hodiny sú veselé, pripravené primerane veku žiakov a zároveň splnili cieľ v súlade s časovo tematickým plánom.

Viaceré základné školy s nami spolupracujú pri vstupoch do výučby zo strany anglických lektorov. Ide o pravidelné hodiny, povedzme 1x 45 min do týždňa, pri ktorých sa anglickí lektori napájajú na školský vzdelávací program a so žiakmi precvičujú predovšetkým komunikáciu. Bezprostrednou komunikáciou a prostredníctvom zábavných a kreatívnych aktivít vedia žiakov vyzvať k rozprávaniu, čo je hlavným cieľom tejto hodiny. Žiaci si tiež precvičujú počúvanie s porozumením, ktoré je základom pri výučbe cudzieho jazyka. 

Pri poobedných krúžkoch prichádza lektor do družiny a má 1x alebo 2x do týždňa hodinu s deťmi. Vždy je to po dohode s vedením školy a rodičmi, ktorí prejavili záujem o  tento typ výučby.

Ak pripravujete tábory pre deti zo svojej základnej školy, vieme vám pomôcť so scenárom a doplniť aktivity s anglickými lektormi a WOW English a zážitkové vzdelávanie s LEGO kockami.

Návšteva Fabričky

Školám a škôlkam ponúkame možnosť zaujímavého edukatívneho výletu do Fabričky na vzdelávanie s kockami LEGO – BrickByBrick. Deti v tímoch si poskladajú zaujímavý model,zapoja ho do elektriny a rozpohybujú ho. Naučia sa zaujímvé veci o prírode, technike, vynálezoch okolo nás, ale zároveň si majú možnosť vyskúšať rôzne hry s kockami LEGO a zasúťažiť si medzi sebou. Takýto vstup robíme pre celé triedy. 

Stačí nás kontaktovať na hello@fabricka.sk alebo na 0911 667 272.

Aktivity vhodné pre vašich žiakov

Jazykové kurzy

WOW English White

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 8 - 9 ročné deti (3 - 4. ročník ZŠ). Hodiny sú zamerané na rozprávanie a počúvanie s porozumením. Deti...

8 - 10 rokov  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Silver

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 8 - 9 ročné deti (3 - 4. ročník ZŠ). Hodiny sú zamerané na rozprávanie a počúvanie s porozumením. Deti...

8 - 10 rokov  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Yellow

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre najmenších. Predstavuje úvod do zážitkovej angličtiny WOW a je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú...

3 - 4 roky  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Blue

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 4 - 5 ročné deti. Kurz je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú oblasti ako rozšírené farby a čísla,...

4 - 5 rokov  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Red

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 5 - 6 ročné deti. Kurz je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú oblasti ako rozšírené farby a čísla,...

5 - 6 rokov  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Green

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 6 - 7 ročné deti (1. ročník ZŠ). Kurz je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú oblasti ako rozšírené...

6 - 7 rokov  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Orange

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 7 - 8 ročné deti (2. ročník ZŠ). Kurz je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú oblasti ako rozšírené...

7 - 8 rokov  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Bronze

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 8 - 9 ročné deti (3 - 4. ročník ZŠ). Hodiny sú zamerané na rozprávanie a počúvanie s porozumením. Deti...

8 - 10 rokov  O kurze
Lego kurzy

Malí konštruktéri

Deti pracujú s kockami LEGO Duplo, prostredníctvom ktorých sa oboznámia s témami ako napríklad zvieratá, vesmír, morský život alebo stroje. Lektor používa špeciálne sady LEGO Duplo,...

3-6 rokov  O kurze
Lego kurzy

Veľkí inžinieri

Základné princípy mechaniky, inžinieringu a techniky si vysvetlíme na postavenom modeli z kociek LEGO. Deti sa naučia pracovať podľa plánov a oboznamujú sa s prírodnými zákonmi. Keďže v...

7-10 rokov  O kurze
Lego kurzy

Mladí robotici

Úvod do programovania a pochopenie prírodných javov, či techniky nemôžu byť zábavnejšie. Deti skúmajú javy v tímoch, riešia zadané projekty a stavajú roboty stavebnice LEGO® WeDo 2.0,...

10-12 rokov  O kurze

Nenašli ste aktivitu, ktorú ste hľadali?

Vypíšte tento formulár a my sa pokúsime nájsť kurz, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať.

Povedali o našich aktivitách

„Keď prišla ponuka na vyučovanie AJ pre detí našej materskej školy, neváhala som ani chvíľu. Pani Holéczyová mi s vysokou dávkou profesionality vysvetlila všetko potrebné a podala podrobné informácie . Pozvali sme ju na rodičovské združenie, kde si spolu s lektorom získali aj rodičov detí. S jazykovou školou sme začali spolupracovať minulý školský rok, deťom sa vyučovanie veľmi páčilo, lektori boli skvelí, venovali sa deťom s plným nasadením a z triedy sa vždy ozýval smiech a veselá angličtina.“

Jarmila Adamíková, riaditeľka MŠ Cífer  

„Chcela by som poďakovať za super English Week, ktorý ste uskutočnili na našej škole. Lektori boli skvele pripravení na vyučovacie hodiny, vedeli zaujať deti a zábavným spôsobom ich vtiahnuť do komunikácie v anglickom jazyku. Hodiny boli veselé, pripravené primerane veku žiakov a zároveň splnili cieľ v súlade s naším časovo tematickým plánom. Dnes sa deti pýtali, či už lektorka u nás skončila a zaujímalo ich, kedy zasa niečo takéto zorganizujeme. Tieto ich slová sú dôkazom toho, že English Week splnil svoj účel.“

Ivana Michalicová, učiteľka na ZŠ Jaslovské Bohunice  

„Vyučovacie hodiny s anglickými lektormi hodnotíme veľmi pozitívne. Niektorí žiaci sa stretli s native speakermi prvýkrát vo svojom živote. Keďže lektori pochádzali z rôznych krajín vyvolali u žiakov veľkú zvedavosť a žiaci mali na nich množstvo otázok. Prostredníctvom komunikácie s lektormi mali žiaci možnosť uplatniť svoje vedomosti z anglického jazyka, videli ich reálne využitie a zároveň to zvýšilo ich motiváciu učiť sa ďalej. Lektori využívali na hodinách rôzne kreatívne vyučovacie metódy, hry a zábavné aktivity... Pozorovanie hodín z lektormi bolo prínosom aj pre vyučujúcich anglického jazyka, ktorí sa od lektorov naučili nové vyučovacie metódy.“

Dominika Nováková, učiteľka na ZŠ Hrnčiarovce