WOW English Miniskupinka

Jazykové kurzy

O kurze

 

 

Popis hodiny

Angličtina s anglickým lektorom je veľmi dobrým doplnkom pre hodiny, ktoré vaše dieťa má na škole. Na hodinách lektor strieda komunikačné aktivity, využíva princíp reči tela a názorných ukážok, aby deti pochopili zadanie. Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (hry, videá, pohybové aktivity, súťaže). Hodiny sú dynamické a deti sa na nich bavia.

Gramatiku a slovnú zásobu sa deti učia v zaujímavých, komunikatívnych a najmä pre nich prirodzených situáciách. Je zameraná tak, aby deti v budúcnosti mohli absolvovať detský Cambrigský certifikát YLE – Starters.

 

Interaktívne výučbové materiály pre deti

Deti dostávajú špeciálny pracovný zošit WOW Bronze, zvukové CD a DVD s videami. Zošit WOW Bronze je ďalšou knihou zo série určenej pre staršie deti. V 10 témach v ňom rozpráva svoje príbehy veselý angličan Steve a jeho kamarátka Maggie. Svojou štruktúrou je prispôsobený danej vekovej kategórii – menšie obrázky s náročnejšími úlohami v angličtine. 

Kliknite si na obrazok dole a otvorí sa Vám stránka s ukážkami knihy (Unit 2: My Class). Nižšie tiež nájdete ukážkové videá.

 

Ku každej lekcii až štyri veselé videá

Každú lekciu dopĺňajú až štyri špeciálne videoklipy s príbehom alebo pesničkou na DVD a CD, v ktorých Steve pomocou humorných scénok a skečov nabáda deti k reakciám a komunikuje s nimi po anglicky. Keďže deti majú CD a DVD doma, umožňuje to rodičom zistiť, čo všetko deti vedia a precvičovať si spolu s nimi angličtinu.

Kliknite si na obrazok dole a otvorí sa Vám stránka s ukážkami videí z DVD (Unit 2: My Class).

WOW English Bronze - video

 

Pravidelné informovanie rodičov

Rodičia dostávajú informáciu o prebratom učive a nasledujúcom učive každý mesiac do emailu. Okrem toho rodičom dvakrát ročne poskytujeme video priamo z priebehu hodiny a organizujeme otvorenú, tematickú hodinu, na ktorej ukážeme, čo všetko sme sa naučili.

Lektori kurzu

Predstavujeme tím našich špeciálne vyškolených, veselých a kreatívnych anglických lektorov, LEGO lektorov a animátorov.

Výhody

Anglickí lektori
Zábavna výučba
Zážitkové vzdelávanie
Špeciálne techniky

Povedali o našich WOW kurzoch

Práve ten anglický lektor mu môže dať to, čo mu nedám ja - tú výslovnosť, tie grimasy, odtienky, citoslovcia, ktoré ho naučí práve Angličan alebo anglicky hovoriaci lektor. Keď som bola na ukážkovej hodine, tak bola zábavná, deti nesedia nad nejakými knižkami, ale tancujú, spievajú, robia aktivity a hlavne veľa komunikujú...

Zuzana, matka 2 detí  

„Vyučovacie hodiny s anglickými lektormi hodnotíme veľmi pozitívne. Keďže lektori pochádzali z rôznych krajín vyvolali u žiakov veľkú zvedavosť a žiaci mali na nich množstvo otázok. Lektori využívali na hodinách rôzne kreatívne vyučovacie metódy, hry a zábavné aktivity... Pozorovanie hodín z lektormi bolo prínosom aj pre vyučujúcich anglického jazyka, ktorí sa od lektorov naučili nové vyučovacie metódy.“

Dominika Nováková, učiteľka na ZŠ Hrnčiarovce  

Hodiny s lektormi boli zábavné a vtipné. Lektori postupovali podľa požiadaviek na prebratie učiva. Na  hodiny boli veľmi dobre pripravení, snažili sa zapojiť do komunikácie všetkých žiakov. So žiakmi nadviazali priateľský vzťah, atmosféra na hodinách  bola uvoľnená, zároveň  si dokázali vybudovať u žiakov rešpekt. 

Vladimír Strečanský, zástupca riaditeľa na ZŠ Jaslovské Bohunice  

Mám záujem o tento kurz

Ak máte záujem o tento kurz, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa do kurzu.