WOW English Green

Jazykové kurzy

O kurze

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 6-7 ročné deti (1.ročník ZŠ). Kurz je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú oblasti ako rozšírené farby a čísla, hračky, zvieratá, časti tela, atď. Kurz prebieha 1 x týždenne po 45 minút v kreatívno-vzdelávacom centre Fabrička na Palárikovej 1 v Trnave (mapa tu>>). Kurzy organizujeme aj na základných školách po dohode s vedením školy.

Na hodinách lektor neustále strieda aktivity, aby udržal pozornosť malých detí. Využíva gestikuláciu a mimiku, aby deti pochopili zadanie. Jazyk a výrazy sa deti učia aj cez telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie), cez kartičky, lektor využíva viac ako 50 rôznych hier a často si s lektorom spievajú. Hodiny sú dynamické a deti sa na nich veľmi bavia. Anglický lektor je ich veľký kamarát, s ktorým sa bavia, len inou rečou.

Popis kurzu

  • Dni výučby: Streda o 16:45 - 17:30 (Green I.)
  • Miesto: centrum Fabrička (Palárikova 1, Trnava, mapa tu>>)
  • Vek detí: 6 - 7 rokov
  • Počet detí v krúžku: 6 - 8 
  • Dĺžka kurzu: 30 lekcií x 45 min (október – máj)
  • Výučbové materiály: špeciálny pracovný zošit WOW Green, zvukové CD a DVD s videami 
  • Cena: 150 eur celoročný kurz + 22 eur materiály

Pravidelné informovanie rodičov

Rodičia dostávajú informáciu o prebratom učive a nasledujúcom učive každý mesiac do emailu. Okrem toho rodičom dvakrát ročne poskytujeme video priamo z priebehu hodiny a organizujeme otvorenú, tematickú hodinu, na ktorej ukážeme, čo všetko sme sa naučili.

 

Interaktívne výučbové materiály pre deti

Deti dostávajú špeciálny pracovný zošit WOW Green, zvukové CD a DVD s videami. Zošit WOW Green je prvou knihou zo série určenej pre deti na základnej škole. V 10 témach v ňom rozpráva svoje príbehy veselý angličan Steve a jeho kamarátka Maggie. Svojou štruktúrou je prispôsobený danej vekovej kategórii – menšie obrázky s náročnejšími úlohami v angličtine.

Kliknite si na obrazok dole a otvorí sa Vám stránka s ukážkami knihy (Unit 4: At the Park). Nižšie tiež nájdete ukážkové videá.

WOW English Green - kniha

 

Ku každej lekcii až štyri veselé videá

Každú lekciu dopĺňajú až štyri špeciálne videoklipy s príbehom alebo pesničkou na DVD a CD, v ktorých Steve pomocou humorných scénok a skečov nabáda deti k reakciám a komunikuje s nimi po anglicky. Keďže deti majú CD a DVD doma, umožňuje to rodičom zistiť, čo všetko deti vedia a precvičovať si spolu s nimi angličtinu.

Kliknite si na obrazok dole a otvorí sa Vám stránka s ukážkami videí z DVD (Unit 4: At the Park).

WOW English Green - video

Lektori kurzu

Predstavujeme tím našich špeciálne vyškolených, veselých a kreatívnych anglických lektorov, LEGO lektorov a animátorov.

Výhody

Anglickí lektori
Zábavná výučba
Zážitkové vzdelávanie
Špeciálne techniky

Povedali o našich WOW kurzoch

Práve ten anglický lektor mu môže dať to, čo mu nedám ja - tú výslovnosť, tie grimasy, odtienky, citoslovcia, ktoré ho naučí práve Angličan alebo anglicky hovoriaci lektor. Keď som bola na ukážkovej hodine, tak bola zábavná, deti nesedia nad nejakými knižkami, ale tancujú, spievajú, robia aktivity a hlavne veľa komunikujú...

Zuzana, matka 2 detí  

„Vyučovacie hodiny s anglickými lektormi hodnotíme veľmi pozitívne. Keďže lektori pochádzali z rôznych krajín vyvolali u žiakov veľkú zvedavosť a žiaci mali na nich množstvo otázok. Lektori využívali na hodinách rôzne kreatívne vyučovacie metódy, hry a zábavné aktivity... Pozorovanie hodín z lektormi bolo prínosom aj pre vyučujúcich anglického jazyka, ktorí sa od lektorov naučili nové vyučovacie metódy.“

Dominika Nováková, učiteľka na ZŠ Hrnčiarovce  

Hodiny s lektormi boli zábavné a vtipné. Lektori postupovali podľa požiadaviek na prebratie učiva. Na  hodiny boli veľmi dobre pripravení, snažili sa zapojiť do komunikácie všetkých žiakov. So žiakmi nadviazali priateľský vzťah, atmosféra na hodinách  bola uvoľnená, zároveň  si dokázali vybudovať u žiakov rešpekt. 

Vladimír Strečanský, zástupca riaditeľa na ZŠ Jaslovské Bohunice  

Mám záujem o tento kurz

Ak máte záujem o tento kurz, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa do kurzu.