Mladí robotici

Kurzy s Lego

O kurze

Úvod do programovania a pochopenie prírodných javov, či techniky nemôžu byť zábavnejšie. Deti skúmajú javy v tímoch, riešia zadané projekty a stavajú roboty stavebnice LEGO® WeDo 2.0, ktorá pri použití tabletu, či laptopu rozvíja zručnosti potrebné pre 21.storočie.  

Deti si najprv pozrú videá, zistia informácie a preskúmajú daný jav (napr. rýchlosť, ťah, čistenie oceánov, výskum vesmíru, rastliny a opeľovače, premeny zvierat a iné). Oboznamujú sa so súčasťami strojov a ich konštrukciou. Potom si postavia robota, ktorý simuluje daný jav a prostredníctvom laptopu si ho jednoducho naprogramujú. Pri stavaní si precvičujú priestorové vnímanie, či matematické zručnosti a na tablete začínajú chápať základy programovania. 

Spolupracujú v tímoch a hľadajú riešenia, čo podporuje rozvoj kritického myslenia, fantázie a kreatívnych zručností. 

 

Trvanie kurzu: 10 týždňov

Počet hodín: 10 hodín x 45 minút

Frekvencia: 1 x 45 minút týždenne

Vek detí: 10-12 rokov

Počet detí v skupine: 6-10

Začiatok kurzu: 11.septembra 2017

Miesto: Palárikova 1, Trnava

 

Lektori kurzu

Predstavujeme tím našich špeciálne vyškolených, veselých a kreatívnych anglických lektorov, LEGO lektorov a animátorov.

Výhody

Zážitkové vzdelávanie
Kreatívne myslenie
Technické zručnosti
Práca v skupinách

Povedali o našich LEGO kurzoch

Samozrejme, LEGO je niečo, čo deti milujú. Rodičia mohli vidieť, čo sa tu deti naučili a naozaj, z tejto témy si myslím, že sa naučili dosť. Úplne výborné!

Danica, matka 2 detí  

Mám záujem o tento kurz

Ak máte záujem o tento kurz, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa do kurzu.