Jazykové kurzy WOW

Prečo naše kurzy?

Ak sa vaše dieťa zabáva, viac si zapamätá a učí sa rýchlejšie. Kurzy WOW English využívajú zážitkové aktivity v angličtine, kde dieťa využíva aj pohybovú pamäť, učí sa zrakom a sluchom a vytvára si v pamäti asociácie, vďaka ktorým si daný zážitok a anglické frázy zapamätá na veľmi dlhý čas.

 

Anglický lektor je rodený hovorca alebo zahraničný lektor s vynikajúcou angličtinou, ktorý s deťmi komunikuje iba po anglicky. Každý náš lektor má učiteľský certifikát a prešiel špeciálnym niekoľkotýždňovým školením na metodiku WattsEnglish. 

WattsEnglish je metodika výučby angličtiny vyvinutá britskými expertmi v spolupráci s psychológmi, lingvistami a pedagógmi. Metóda je akreditovaná Ministerstvom školstva Českej republiky.

Veselý zážitok z angličtiny pre vaše dieťa 

Vaše dieťa sa zoznámi s anglickým lektorom, ktorý nevie po slovensky. A vôbec to nie pre oboch stresúca situácia, ako to poznáme u dospelých, práve naopak. Každá hodina je veselé stretnutie so zážitkovými aktivitami, gestikuláciou, hovoreným slovom a hrami. Angličtina sa pre dieťa stáva prostriedkom, ako sa spoločne s lektorom hrať. Postupne samé pochopí pokyny lektora a keďže od lektora opakuje, naučí sa prirodzene rozprávať a intonovať v cudzej reči. Vaše dieťa si angličtinu osvojuje prirodzenou cestou, učí sa reálnu reč, podobne ako materinský jazyk. 

Hodina sa skladá z piatich základných fáz:

  • Pri menších deťoch začíname pesničkou, v rámci úvodu lektor zopakuje predošlú tému formou hry
  • Predstavíme si nové slovíčka pomocou obrázkových kariet, reálnych vecí (predmety, farby v triede, na odeve, atď.) a videa
  • Nasleduje zážitková alebo pohybová aktivita alebo súťaž, kde si potvrdíme slovnú zásobu
  • V ďalšej fáze deti samé používajú novú slovnú zásobu vo forme hry, súťaže, kreatívnej aktivity, či pesničky.
  • Hodina končí opäť tematickou pesničkou, pochvalou, tľapnutím (high-five)

Aktuálne jazykové kurzy

Jazykové kurzy

WOW English Yellow

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre najmenších. Predstavuje úvod do zážitkovej angličtiny WOW a je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú oblasti ako základné...

3-4 roky  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Blue

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 4-5 ročné deti. Kurz je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú oblasti ako rozšírené farby a čísla, hračky, zvieratá, časti...

4-5 rokov  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Red

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 5 - 6 ročné deti. Kurz je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú oblasti ako rozšírené farby a čísla, hračky, zvieratá, časti...

5-6 rokov  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Green

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 6-7 ročné deti (1.ročník ZŠ). Kurz je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú oblasti ako rozšírené farby a čísla, hračky,...

6-7 rokov  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Orange

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 7-8 ročné deti (2.ročník ZŠ). Kurz je rozdelený na 10 tém, ktoré pokrývajú oblasti ako rozšírené farby a čísla, hračky,...

7-8 rokov  O kurze
Jazykové kurzy

WOW English Bronze

Jazykový kurz s anglickým lektorom vedený iba v angličtine pre 8-9 ročné deti (3-4.ročník ZŠ). Hodiny sú zamerané na rozprávanie a počúvanie s porozumením. Deti sú do tejto skupiny...

8-10 rokov  O kurze

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Vypíšte tento formulár a my sa pokúsime nájsť kurz, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať.

Povedali o našich kurzoch

Hodiny s lektormi boli zábavné a vtipné. Lektori postupovali podľa požiadaviek na prebratie učiva. Na  hodiny boli veľmi dobre pripravení, snažili sa zapojiť do komunikácie všetkých žiakov. So žiakmi nadviazali priateľský vzťah, atmosféra na hodinách  bola uvoľnená, zároveň  si dokázali vybudovať u žiakov rešpekt. 

Vladimír Strečanský, zástupca riaditeľa na ZŠ Jaslovské Bohunice  

„Vyučovacie hodiny s anglickými lektormi hodnotíme veľmi pozitívne. Keďže lektori pochádzali z rôznych krajín vyvolali u žiakov veľkú zvedavosť a žiaci mali na nich množstvo otázok. Lektori využívali na hodinách rôzne kreatívne vyučovacie metódy, hry a zábavné aktivity... Pozorovanie hodín z lektormi bolo prínosom aj pre vyučujúcich anglického jazyka, ktorí sa od lektorov naučili nové vyučovacie metódy.“

Dominika Nováková, učiteľka na ZŠ Hrnčiarovce  

Práve ten anglický lektor mu môže dať to, čo mu nedám ja - tú výslovnosť, tie grimasy, odtienky, citoslovcia, ktoré ho naučí práve Angličan alebo anglicky hovoriaci lektor. Keď som bola na ukážkovej hodine, tak bola zábavná, deti nesedia nad nejakými knižkami, ale tancujú, spievajú, robia aktivity a hlavne veľa komunikujú...

Zuzana, matka 2 detí